top of page

Utdanning

Utdanning

Kiropraktikk i Norge har en lang historie, og den første kiropraktoren i Norge startet rundt 1915. Det var liten tilgang på nye kiropraktorer de første årene, men i 1935 ble Norsk Kiropraktorforening stiftet. Antallet kiropraktorer økte stadig og integrasjonen i norsk helsevesen tok sine første små skritt i 1975. Da ble det gitt adgang til refusjon fra folketrygden for behandling hos kiropraktor med legehenvisning.

I 2006 fikk kiropraktorer i Norge utvidete rettigheter som er unike på verdensbasis. Norske myndigheter ønsket å benytte seg av den kompetansen kiropraktorer har tilegnet seg gjennom utdannelse og praksis innfor området nerve-, muskel- og skjelettlidelser. De nye rettighetene besto i:

  • Utføre undersøkelse og behandling med rett for pasienten til refusjon fra folketrygden uten henvisning fra lege

  • Henvise pasienter til legespesialist, bildediagnostikk eller fysioterapi

  • Sykmelde pasientene i opptil tolv uker

Med denne ordningen økte også kravene til kiropraktorens kompetanse og kunnskap vedrørende det norske helsevesen. Det er derfor obligatorisk opplæring i Trygdefaglige emner inkludert i turnustjensten. Dette inkluderer bruk av sykemelding, grunnlag for henvisning til legespesialist og samarbeid med NAV (tidligere trygdekontor, arbeids og sosial kontorer) og selvsagt fastlegetjenesten.

bottom of page