top of page

Om oss

Om Norsk Forening for Barnekiropraktikk

NFBK er en interesseorganisasjon for medlemmer av Norsk Kiropraktorforening (NKF) med særlig engasjement innen utredning og behandling av barn fra et kiropraktisk ståsted.

NFBK sine formål

  • Å øke vår profesjons interesse for barnekiropraktikk

  • Å bidra til økt kompetanse innen utredning og behandling av barn

  • Å arbeide for gode videre- og etterutdanningstilbud innen barnekiropraktikk

  • Å arbeide for økt tverrfaglig samarbeid og bedre samhandling med andre helseprofesjoner og faggrupper

  • Å stimulere til økt interesse for forskning innenfor barnekiropraktikk

  • Å stimulere til mer fysisk aktivitet hos barn

  • Å gi publikum oversikt over medlemmer i NFBK

Norsk Forening For Barnekiropraktikk ble etablert på sensommeren 2013.

«We never know how far-reaching something we may think, say or do today will affect the lives of millions tomorrow.»

 

– BJ Palmer, DC (En av kiropraktikkens grunnleggere)

bottom of page