top of page

Behandling av barn

Behandling av barn

Kiropraktoren behandler muskel- og skjelettplager hos barn.

De vanligste årsakene til at foreldre tar med barna sine til kiropraktor er

  • Gråt/urolighet som følge av muskel- og skjelettplager

  • Nakkeskjevheter/favorittside/tvangsside

  • Assymmetrier

  • Muskel- og skjelettplager/smerter

  • Hodepine

  • Idrettskader

bottom of page