top of page
Children and adolescents presenting to chiropractors in Norway: National Health Insurance data and a detailed survey

Anna Allen, 2016

 

Bakgrunn: Ideen om kiropraktorbehandling for barn er kontroversielt, men likevel er det mange foreldre som oppsøker denne type behandling til barna sine. Årsakene til dette er ikke godt dokumentert. Del en av denne studien forsøkte å dokumentere profilen til alle pediatriske pasienter som oppsøkte Norske kiropraktorer i 2013 ved hjelp av National Health Insurance data (NHI), med hensyn til alder, kjønn og primære klager. Del to hadde som mål å gi en mer detaljert beskrivelse av disse pasientene i form av en beskrivende, papir-basert undersøkelse.

 

Metode: Del en var basert på Norske NHI data fra 2013. Del to besto av en ettåring, papirbasert undersøkelse. Kiropraktorer registrert i Norsk Kiropraktisk Forening (NKF) ble invitert til å delta via e-post. Deltakende kiropraktorer ble tildelt en tilfeldig måned for å samle inn data. Alle pediatriske pasienter (eller deres foreldre) ble bedt om å fullføre spørreskjemaer som inneholdte informasjon om hovedplagen, konsekvenser av denne plagen, alder, og måten de ble henvist på.

 

Resultat: Generelt var det godt samsvar mellom del en og to av studien i form av alder, kjønn og hovedplage. De yngste barna utgjorde den største barnegruppen i norsk kiropraktisk praksis. Muskel- og skjelettlidelser var den vanligste årsaken til barn som besøkte en kiropraktor i alle alderskategorier, ifølge NHI data. Del to av studien fant at en tredjedel av unge skolebarn og ungdom rapporterte smerte som varte lenger enn ett år. Elleve prosent av barn mente at deres plage hadde sterkt påvirket humøret, og 22% mente at deres aktivitetsnivå hadde vært svært begrenset på grunn av tilstanden. Henvisninger fra helsepersonell var uvanlig. Resultatene fra undersøkelsen var basert på 161 utfylte spørreskjemaer, mottatt fra 15% av medlemmene i NKF.

 

Konklusjon: Muskel- og skjelettlidelser utgjorde den vanligste primære plagen for barn og ungdom som oppsøkte kiropraktor i Norge. En betydelig andel av barna ble negativt påvirket av sine plager i form av dårlig humør og begrensninger i daglige aktiviteter. Langvarige eller kroniske plager var ikke uvanlig. Det lave antallet utvalgsstørrelse i denne undersøkelsen, både blant pasienter og kiropraktorer, krever at resultatene tolkes med forsiktighet.

bottom of page